“Nếu bạn hỏi bất kỳ doanh nhân thành công nào, họ sẽ luôn luôn nói rằng họ đã có một cố vấn tuyệt vời tại một số nơi trên hành trình đã chọn”. Richard Branson - Nhà sáng lập Virgin Group.

VIVA | DANH MỤC DỊCH VỤ, HỆ SINH THÁI QUẢN TRỊ TUÂN THỦ CHO DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

QUẢN TRỊ VÀ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG VÀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Chúng tôi không chỉ quan tâm đến việc bàn giao một doanh nghiệp ở trạng thái hoàn hảo sẵn sàng hoạt động mà còn giúp kiến tạo và cung cấp các nguồn lực để giúp khách hàng phát triển hiệu quả, bền vững.

 • Định hướng và sự đảm bảo của nhà nước đối với hoạt động kinh doanh
 • Lựa chọn mô hình doanh nghiệp
 • Tên doanh nghiệp và tên thương mại
 • Người đại diện theo pháp luật
 • Điều lệ và quản trị quan hệ cổ đông
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và các địa điểm kinh doanh khác
 • Lĩnh vực ngành nghề và các ưu đãi từ nhà nước
 • Địa điểm đặt trụ sở
 • Vốn điều lệ và vốn đầu tư
 • Con dấu và các qui tắc
 • Các thủ tục tuân thủ cần thực hiện sau khi đăng ký kinh doanh
 • Giấy phép kinh doanh và hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Bằng kinh nghiệm chuyên môn dày dạn, VIVA tự hào am tường từng khía cạnh và khả năng xâu chuỗi theo hệ thống, từ đó giúp khách hàng may đo chính xác và tối ưu mọi thủ tục liên quan đến việc thành lập và vận hành một doanh nghiệp ở Việt Nam.

Chúng tôi không chỉ hiểu sâu để đưa ra các tư vấn vượt qua giới hạn thông thường, vượt lên cả mong đợi, chúng tôi đồng thời cung cấp nguồn lực và đảm bảo cho tư vấn của mình luôn mang lại lợi ích đột phá, dài hạn cho khách hàng.

VIVA cùng các doanh nhân góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp, tạo ra ngày càng nhiều hơn việc làm cho cộng đồng.

VẬN HÀNH VÀ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO QUI ĐỊNH ĐỊA PHƯƠNG

VIVA là người cung cấp các tiêu chuẩn, góc nhìn về quản trị doanh nghiệp và tuân thủ trong kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp. VIVA là bảo chứng cho các hoạt động kinh doanh lành mạnh, tử tế và tuân thủ của khách hàng.

Chúng tôi cung cấp thông tin – giải pháp – nguồn lực cho các doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ qui định địa phương, phát triển bài bản và bền vững, cùng các nhà quản lý doanh nghiệp, chúng tôi kiến tạo và bảo vệ các giá trị tốt đẹp trong kinh doanh tại Việt Nam.

 • Tạo lập – lưu trữ – quản lý hồ sơ trong kinh doanh
 • Quản lý quan hệ lao động và tiền lương
 • Kiếm toán nội bộ và kiểm toán độc lập
 • Quản lý hợp đồng kinh doanh
 • Tuân thủ và áp dụng chính sách, qui định về kinh doanh theo luật pháp địa phương.
 • Quản lý thuế
 • Quản lý hệ thống kế toán và các báo cáo
 • Quản lý quan hệ với nhà cung cấp
 • Quyền sở hữu trí tuệ và bảo hộ nhãn hiệu

Với vai trò như một tổng trợ lý, là cánh tay nối dài giúp các CEO quản trị và điều hành doanh nghiệp. Khi cần sẽ hành động như một người bảo vệ, người vận chuyển để giúp CEO thiết lập và thực thi các mục tiêu kinh doanh, giải quyết tức thời các thách thức. Trở thành một công cụ – sự tiện ích, nguồn lực tin cậy – là lựa chọn số 1 trong kinh doanh của các CEO.

QUẢN TRỊ – ĐỊNH GIÁ VÀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP

Chúng tôi giúp định hướng xây dựng – khai thác và phát triển các nguồn lực, chỉ số sức khoẻ doanh nghiệp. Giúp chỉ ra những thay đổi cần thiết về hệ thống tài chính, cơ cấu thành phần cổ đông hoặc cấu trúc doanh nghiệp. Giúp đưa ra các quyết định như các hoạt động bán hàng hoặc loại bỏ các hoạt động làm ăn không có lãi hoặc không mang tính mấu chốt, để tập trung vào những hoạt động mang lại giá trị cao.

 • Cấu trúc vốn và Quản trị nguồn vốn
 • Quản lý chi phí và kết quả kinh doanh
 • Tín nhiệm doanh nghiệp
 • Mua bán doanh nghiệp – Chuyển nhượng vốn
 • Công nghệ thông tin
 • Quản trị tài sản
 • Hệ thống kiểm soát và kiểm toán nội bộ
 • Định giá doanh nghiệp
 • Chứng khoán hoá doanh nghiệp – Cổ phần hoá và niêm yết
 • ISO, Kaizen 5S

Các hành động quản trị giúp tập hợp và phản ánh đầy đủ lịch sử – hiện trạng – tiềm năng phát triển của doanh nghiệp. Cung cấp thông tin để quản trị điều hành cho Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Cổ đông.

Cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, mua bán doanh nghiệp, đầu tư vào các doanh nghiệp. Làm rõ các cơ hội và tiềm năng phát triển cho tương lai của doanh nghiệp.

Cung cấp thông tin cho các tổ chức tín dụng trong việc mở rộng các khoản vay, bảo lãnh và các điều kiện tín dụng.

Cung cấp thông tin, làm cơ sở đàm phán về tín dụng thương mại với các nhà cung cấp.

Cung cấp thông tin cho khách hàng, nhất là khi cần tham gia các dự án đấu thầu. Là bước chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu, đăng ký niêm yết.

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP – SÀNG LỌC VÀ CÁCH RÚT KHỎI THỊ TRƯỜNG

Tái cấu trúc bao gồm chiến lược kinh doanh, quản trị, cơ cấu vốn để chủ động kiểm soát rủi ro, tối ưu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, mở rộng hoặc thu hẹp qui mô kinh doanh theo cách tối ưu.

 • Tái cấu trúc vốn
 • Tái cấu trúc lĩnh vực đầu tư kinh doanh
 • Thành lập và đầu tư vào công ty con
 • Kế hoạch và thủ tục giải thể – phá sản doanh nghiệp

QUẢN TRỊ RỦI RO

Quản trị rủi ro – những yếu tố ảnh hưởng tới sự tồn tại, tăng trưởng lợi nhuận: Những thay đổi trong chính sách của Chính phủ; Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước; Những rủi ro về ngoại hối; Những thay đổi về tỷ lệ lãi suất; Sự phụ thuộc vào những cán bộ chủ chốt; Sự phụ thuộc vào một số ít các khách hàng, nhà cung cấp hoặc các dự án trong nội bộ công ty; Những thay đổi về giá nguyên liệu thô; Sự hợp nhất giữa các đối thủ cạnh tranh hoặc các công ty mới tham gia vào ngành; Những tranh chấp cụ thể đã bắt đầu phát sinh hoặc bị mang ra toà. Triển vọng của (các) ngành liên quan có ảnh hưởng tới hoạt động ngành kinh doanh chính.
 
 • Quản trị rủi ro về thuế
 • Quản trị rủi ro trong hợp đồng kinh tế và thương mại quốc tế
 • Quản trị rủi ro về quan hệ lao động – tranh chấp lao động
 • Quản trị rủi ro về chính sách và pháp luật trong kinh doanh

MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (M&A)

Việc mua bán trở nên đơn giản và hiệu quả thông qua 05 bước quản lý thạo nghề từ VIVA Business Consulting:

 • Hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý và năng lực kinh doanh
 • Thẩm định tín nhiệm và định giá doanh nghiệp. Soạn thảo hồ sơ và thư chào bán
 • Thương thảo và hợp đồng mua bán
 • Chuyển giao quyền và nghĩa vụ
 • Thủ tục chuyển nhượng và bàn giao doanh nghiệp, quyền quản điều hành.
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

CẬP NHẬT TIN TỨC KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

CÁCH THỨC VÀ NGUỒN LỰC VIVA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Chúng tôi hướng tới việc những gì khách hàng cần thiết phải làm là chỉ cần cho VIVA biết mục tiêu và duyệt kết quả cuối cùng, như cách chúng tôi đã phục thành công cho hằng ngàn khách hàng từ đầu những năm 2000 đến nay.

QUI TRÌNH 05 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CỦA VIVA:

Hiểu về khách hàng

May đo và đề xuất giải pháp đột phá

Tư vấn áp dụng và triển khai

Thực thi và bàn giao kết quả cuối cùng

Liên hệ chặt chẽ để tiếp tục phát triển giá trị công việc đã bàn giao

NGUỒN LỰC ĐỂ ĐẢM BẢO:

 • Nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm dày dạn từ năm 2006. Am hiểu văn hóa và nguồn lực địa phương và tác phong chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu các khách hàng khó tính là các công ty đa quốc gia đến từ Châu Âu, US, Nhật Bản…
 • Đội ngũ thạo nghề được đào tạo từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc… thông thạo tiếng Anh và các qui tắc hành xử trong kinh doanh.
 • Hệ thống các công ty liên kết về kiểm toán, kế toán, luật, hệ thống cơ quan nhà nước các cấp.
 • Quy trình dịch vụ theo chuẩn ISO 9001 cho phép thiết lập và quản lý nguồn lực hiệu quả, nhận diện tức thời rủi ro và cải tiến không ngừng.
 • Sự tin cậy và lựa chọn của khách hàng giúp VIVA không ngừng tích lũy và cải tiến để trở nên xuất sắc, vượt trội trong từng công việc, ngày càng trở nên mạnh mẽ, phá vỡ các giới hạn thông thường, vượt lên mong đợi của khách hàng.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA BUSINESS CONSULTING là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. VIVA cung cấp nền tảng quản lý toàn diện và nguồn lực thực thi theo cách kết hợp đồng thời của: Luật pháp và thủ tục hành chính trong kinh doanh – Quản lý thuế và kế toán – Quản trị quan hệ lao động – Quản trị tài chính doanh nghiệp – Quản trị và kiểm soát nội bộ. Năng lực của chúng tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi thế kinh doanh.

VIVA được tín nhiệm bởi hằng ngàn nhà đầu tư nước ngoài và các công ty đa quốc gia đến từ Châu Âu, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hoa kỳ… về dịch vụ gia nhập thị trường, quản lý thủ tục tuân thủ trong kinh doanh, mua bán doanh nghiệp.

Sức mạnh và khác biệt của VIVA sự lão luyện về môi trường và thủ tục kinh doanh, khả năng đồng bộ các nền tảng thực chiến, chuyên sâu về Luật kinh doanh – Kế toán và Tài chính doanh nghiệp – Quản lý thuế – Quan hệ lao động và tiền lương – Quản trị hành chính văn phòng và kiểm soát nội bộ. Chúng tôi giúp tích luỹ về kế thừa chuyên môn, kinh nghiệm đa dạng lên đến hằng 100 năm trong từng Công việc.

Nguồn lực của VIVA còn thể hiện ở khả năng tương thích và kết nối hiệu quả với hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước ở khắp các tỉnh thành, từ địa phương tới trung ương. Tương tự là năng lực quản trị nguồn lực từ các đối tác là các công ty kiểm toán, kế toán, luật sư, chuyên gia trong các lĩnh vực về luật, tài chính, thuế, lao động tiền lương…

Đội ngũ của chúng tôi phần lớn đều đã được đào tạo từ ít nhất hai bằng đại học chính qui, trong đó có nhiều vị trí đã tốt nghiệp từ nước ngoài, đồng thời được đào tạo hệ thống kỹ năng và qui tắc hành xử chuyên nghiệp. Ngoài nền tảng học vấn, chúng tôi được kế thừa và tích luỹ liên tục kiến thức và kỹ năng qua hằng trăm sự vụ mỗi ngày.

VIVA chỉ hoạt động duy nhất và liên tục trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, điều này không chỉ giúp chúng tôi hình thành và tích luỹ lợi thế cạnh tranh, tránh các xung đột lợi ích mà đồng thời duy trì được tín nhiệm bền vững với khách hàng, đối tác, làm gương cho từng nhân viên về các qui tắc hành xử tốt, đẹp.

Chúng tôi đã được lựa chọn, tín nhiệm và đồng hành cùng hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp… 

Hiện VIVA tích hợp được nguồn lực và hệ thống vận hành tự động theo tiêu chuẩn ISO với năng lực thực thi thành công đột phá hằng vạn sự vụ mỗi năm, giúp gia tăng hiệu quả kinh doanh cho khách hàng.

Logo của VIVA với hình ảnh đầu tiên là cách điệu của tên Công ty, dưới hình thức của chữ ký có gạch chân, với ý chí khẳng định sự ngay thẳng – tự lực tự cường – rõ ràng và trung thành vì lợi ích của khách hàng. Chứ ký là lời cam kết, là danh dự về khả năng chuyên môn vượt trội và các hành xử chuyên nghiệp trong kinh doanh. Chữ ký của VIVA hướng tới là bảo chứng giúp đối tác, ngân hàng, cơ quan nhà nước nhận diện và tôn trọng khách hàng của VIVA vì sự kinh doanh lành mạnh và tử tế.

VIVA LÀ THÀNH VIÊN VÀ ĐANG TƯ VẤN CHO CÁC HIỆP HỘI, LÃNH SỰ

CHÚNG TÔI ĐƯỢC CHỨNG THỰC VÀ CÔNG NHẬN BỞI HÀNG NGÀN DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

VIVA BUSINESS CONSULTING

ĐỜI DOANH NHÂN MỒ HÔI VÀ NƯỚC MẮT!

Nhà cao cửa rộng, hàng hiệu xe sang… Nếu nói doanh nhân là khổ thì vô lý nhưng nếu nói họ sung sướng thì cũng vô lý không kém. “Đời doanh nhân mồ hôi hòa nước mắt”.

VIVA xin được gửi tới các Doanh nhân, nhà quản lý doanh nghiệp bài thơ của sự thấu hiểu và đồng cảm, kính chúc các chị, các anh vững tay chèo, vượt qua sóng gió…

Anh nâng cốc giữa mùa thu Hà Nội
Lời trâm ngâm như gió thoảng qua chiều:
“Đời doanh nhân mồ hôi hòa nước mắt
Đã bao giờ đong để biết bao nhiêu…”

Tôi đâu biết sáng nay anh dậy sớm
Chỉ kịp dằn lòng một gói mì tôm
Rồi vội vã lao ra đầu phố
Gọi cho mình một cuốc xe ôm.

Tôi đâu biết anh vừa đem nữ trang ngày cưới
Cùng với chiếc xe của con gán cho hiệu cầm đồ
Ghim tủi nhục, anh lao vào bàn tiệc
Cùng với bạn bè cao giọng zô.. zô!

Tôi đâu biết có chiều ba mươi tết
Anh cắm xe và cắm cả ngôi nhà
Trả hết thưởng lương cho người lao động
Anh vẫn không quên tặng họ mấy phần quà

Tôi đâu biết trong năm chỉ có ba ngày tết
Anh được thảnh thơi thoát khỏi nợ nần
Mồng bốn tết lại lao đầu vào việc
Lại dập dìu chủ nợ đứng ngoài sân…

Tôi đâu biết anh chỉ thầm mong ước
Có một ngày không điện thoại, email
Một mình đến một nơi xa lạ
Nằm quay lơ, ngủ một giấc dài…

Tôi đâu biết đời doanh nhân cơ cực
Chỉ thấy nhà cao, hàng hiệu, xe sang
Và mỗi bận thiên tai, bão lũ
Lại thấy các anh hô: Xin được sẵn sàng!

Nhưng tôi biết doanh nhân như người lính
Đã lên yên là chỉ tiến, không lùi
Bởi đằng sau các anh không chỉ là tiền bạc
Mà còn có biết bao số phận những con người.

Tôi còn biết nếu anh nhụt chí
Là nhân viên tháng đó không lương
Có người bệnh già không có thuốc
Có em thơ dang dở chuyện đến trường…

Và tôi biết giữa chiều thu Hà Nội
Anh nâng cốc bia, đôi mắt mơ màng
Tôi biết có bao điều anh đang nghĩ
Bởi đời doanh nhân không có phút thư nhàn.

– Bùi Hoàng Tám –
#Học_viện_Doanh_nhân_CEO_Việt_Nam

VIVA BUSINESS CONSULTING

1800 1243

(84-28) 3925 4455

(84-28) 7304 0455

leads@vivabcs.com.vn

Tầng 12, Tòa nhà International Plaza, 343 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

Tầng 17, Tòa nhà Prime Center, 53 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN CẬP NHẬT

Bản tin và các hướng dẫn hữu ích về qui định trong kinh doanh mỗi tháng

Copyright © 2022 VIVA Business Consulting