QUẢN TRỊ VÀ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

VÀ THỦ TỤC TUÂN THỦ TRONG KINH DOANH

Quản trị tài chính doanh nghiệp là cơ sở để ra quyết định cho ba bài toán trong kinh doanh gồm:

 • Cấu trúc vốn tối ưu trong kinh doanh.
 • Giải pháp huy động vốn theo cấu trúc được chọn.
 • Quản lý và sử dụng vốn bằng con số và công cụ tài chính.

Mọi giao dịch trong kinh doanh đều liên quan và được thực hiện trên cơ sở của các quyết định tài chính.

Một cấu trúc vốn tối ưu sẽ giúp gia tăng tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thông qua việc tiết kiệm chi phí lãi vay, hưởng lợi từ lá chắn thuế, giảm rủi ro trong kinh doanh…

 1. Vốn góp của nhà sáng lập, thành viên góp vốn, cổ đông.
 2. Vốn từ huy động thông qua các khoản vay từ tổ chức tín dụng, quĩ đầu tư, tổ chức hoặc cá nhân khác.
 3. Nguồn thuê tài chính.
 4. Tín dụng thương mại.

Như vậy, tổng vốn đưa vào trong kinh doanh không nhất thiết phải từ túi của chủ sở hữu mà có thể từ nhiều nguồn khác nhau. Mỗi nguồn vốn đều có chi phí sử dụng không giống nhau. Ban giám đốc cần phải có căn cứ để xác định cấu trúc, tỷ lệ của từng nguồn trong tổng vốn kinh doanh.

Quản lý quan hệ lao động, tính lương, các khoản trích theo lương là một công việc đòi hỏi sự thạo nghề và chuyên nghiệp, với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với duy trì một nhân viên chính thức, VIVA Business Consulting sẽ thay mặt quí khách để đảm bảo cho:

 • Kiểm tra chấm công
 • Tính toán lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, phúc lợi và các thu nhập khác
 • Tính lương cho nhân viên mới và nhân viên nghỉ việc
 • Cập nhật các thay đổi /điều chỉnh về tiền lương
 • Tổng hợp / xác nhận bảng lương chờ thanh toán
 • Thực hiện thanh toán lương cho nhân viên, bao gồm gửi phiếu lương online cho nhân viên văn phòng và phiếu lương trực tiếp cho công nhân nhà máy.
 • Phản hồi, giải thích, trả lời mọi thắc mắc của người lao động về tiền lương thông qua email, điện thoại hoặc tại nhà máy.
 • Lập các báo cáo tăng giảm tham gia bảo hiểm bắt buộc hằng tháng
 • Làm thủ tục đối chiếu và chốt sổ bảo hiểm cho nhân viên theo yêu cầu
 • Đăng ký tăng hoặc điều chỉnh về bảo hiểm xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho nhân viên
 • Thực hiện các chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn, tử tuất khi phát sinh
 • Thanh toán các quyền lợi bảo hiểm cho nhân viên
 • Đối chiếu dữ liệu bảo hiểm với phòng lao động
 • Quản lý việc nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc với phòng lao động
 • Đăng ký và quản lý chữ ký số, tài khoản online về bảo hiểm bắt buộc.
 • Đăng ký mã số thuế và người phụ thuộc cho nhân viên mới
 • Khai và nộp báo cáo thuế TNCN hằng tháng
 • Giải thích các thắc mắc về thuế TNCN
 • Quản lý các khoản thuế TNCN phải nộp
 • Đăng ký và quản lý chữ ký số, tài khoản khai báo thuế online của công ty.
 • Hợp đồng lao động, thư mời nhận việc
 • Kỷ luật lao động và tranh chấp
 • Quyết toán thuế TNCN cho người có 1 hoặc từ 2 nguồn thu nhập
 • Các báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu
 • Khắc phục các sai sót về thuế TNCN và bảo hiểm bắt buộc
 • Các công việc liên quan khác.
 • Quan hệ giữa người lao động và Công ty trong việc ký kết và thực thi hợp đồng lao động.
 • Quan hệ giữa Công ty với cơ quan bảo hiểm trong việc kê khai và nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc.
 • Quan hệ giữa Công ty và cơ quan thuế trong việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế hằng năm.
 • Và các tư vấn duy trì liên tục hằng ngày theo yêu cầu liên quan đến: Nội qui lao động, qui chế lương, thoả ước lao động; Hồ sơ nhân sự; Thực thi hợp đồng lao động; Tu chỉnh, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động; Tiên công tiền lương (lương tối thiểu, công thức tính lương, bảng lương, hình thức thanh toán lương, thời hạn thanh toán, qui chế trả lương, lương ngoài giờ, lương làm đêm, lương ngưng việc, lương quan cai thầu, tạm ứng lương, các khoản trích trừ theo lương, các khoản thưởng; qui trình trả lương; thời gian làm việc và nghỉ ngơi; kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

THEO DÕI VIVA TRÊN YOUTUBE

VIVA LÀ THÀNH VIÊN VÀ ĐANG TƯ VẤN CHO CÁC HIỆP HỘI, LÃNH SỰ

CHÚNG TÔI ĐƯỢC CHỨNG THỰC VÀ CÔNG NHẬN BỞI HÀNG NGÀN DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

Gia nhập thị trường và thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Chúng tôi không chỉ quan tâm đến việc bàn giao một doanh nghiệp ở trạng thái hoàn hảo sẵn sàng hoạt động mà còn giúp kiến tạo và cung cấp các nguồn lực để giúp khách hàng phát triển hiệu quả, bền vững.
 • Định hướng và sự đảm bảo của nhà nước đối với hoạt động kinh doanh
 • Lĩnh vực ngành nghề và các ưu đãi từ nhà nước
 • Lựa chọn mô hình doanh nghiệp
 • Địa điểm đặt trụ sở
 • Tên doanh nghiệp và tên thương mại
 • Vốn điều lệ và vốn đầu tư
 • Người đại diện theo pháp luật
 • Con dấu và các qui tắc
 • Điều lệ và quản trị quan hệ cổ đông
 • Các thủ tục tuân thủ cần thực hiện sau khi đăng ký kinh doanh
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và các địa điểm kinh doanh khác
 • Giấy phép kinh doanh và hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Bằng kinh nghiệm chuyên môn dày dạn, VIVA tự hào am tường từng khía cạnh và khả năng xâu chuỗi theo hệ thống, từ đó giúp khách hàng may đo chính xác và tối ưu mọi thủ tục liên quan đến việc thành lập và vận hành một doanh nghiệp ở Việt Nam.

Chúng tôi không chỉ hiểu sâu để đưa ra các tư vấn vượt qua giới hạn thông thường, vượt lên cả mong đợi, chúng tôi đồng thời cung cấp nguồn lực và đảm bảo cho tư vấn của mình luôn mang lại lợi ích đột phá, dài hạn cho khách hàng.

VIVA cùng các doanh nhân góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp, tạo ra ngày càng nhiều hơn việc làm cho cộng đồng.

Vận hành và quản trị hoạt động kinh doanh theo qui định địa phương

VIVA là người cung cấp các tiêu chuẩn, góc nhìn về quản trị doanh nghiệp và tuân thủ trong kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp. VIVA là bảo chứng cho các hoạt động kinh doanh lành mạnh, tử tế và tuân thủ của khách hàng.

Chúng tôi cung cấp thông tin – giải pháp – nguồn lực cho các doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ qui định địa phương, phát triển bài bản và bền vững, cùng các nhà quản lý doanh nghiệp, chúng tôi kiến tạo và bảo vệ các giá trị tốt đẹp trong kinh doanh tại Việt Nam.

 • Tạo lập – lưu trữ – quản lý hồ sơ trong kinh doanh
 • Quản lý thuế
 • Quản lý quan hệ lao động và tiền lương
 • Quản lý hệ thống kế toán và các báo cáo
 • Kiếm toán nội bộ và kiểm toán độc lập
 • Quản lý quan hệ với nhà cung cấp
 • Quản lý hợp đồng kinh doanh
 • Quyền sở hữu trí tuệ và bảo hộ nhãn hiệu
 • Tuân thủ và áp dụng chính sách, qui định về kinh doanh theo luật pháp địa phương.

Với vai trò như một tổng trợ lý, là cánh tay nối dài giúp các CEO quản trị và điều hành doanh nghiệp. Khi cần sẽ hành động như một người bảo vệ, người vận chuyển để giúp CEO thiết lập và thực thi các mục tiêu kinh doanh, giải quyết tức thời các thách thức. Trở thành một công cụ – sự tiện ích, nguồn lực tin cậy – là lựa chọn số 1 trong kinh doanh của các CEO.

Quản trị – định giá và mua bán doanh nghiệp

Chúng tôi giúp định hướng xây dựng - khai thác và phát triển các nguồn lực, chỉ số sức khoẻ doanh nghiệp. Giúp chỉ ra những thay đổi cần thiết về hệ thống tài chính, cơ cấu thành phần cổ đông hoặc cấu trúc doanh nghiệp. Giúp đưa ra các quyết định như các hoạt động bán hàng hoặc loại bỏ các hoạt động làm ăn không có lãi hoặc không mang tính mấu chốt, để tập trung vào những hoạt động mang lại giá trị cao.
 • Cấu trúc vốn và Quản trị nguồn vốn
 • Quản trị tài sản
 • Quản lý chi phí và kết quả kinh doanh
 • Hệ thống kiểm soát và kiểm toán nội bộ
 • Tín nhiệm doanh nghiệp
 • Định giá doanh nghiệp
 • Mua bán doanh nghiệp – Chuyển nhượng vốn
 • Chứng khoán hoá doanh nghiệp – Cổ phần hoá và niêm yết
 • Công nghệ thông tin
 • ISO, Kaizen 5S

Các hành động quản trị giúp tập hợp và phản ánh đầy đủ lịch sử – hiện trạng – tiềm năng phát triển của doanh nghiệp. Cung cấp thông tin để quản trị điều hành cho Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Cổ đông.

Cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, mua bán doanh nghiệp, đầu tư vào các doanh nghiệp. Làm rõ các cơ hội và tiềm năng phát triển cho tương lai của doanh nghiệp.

Cung cấp thông tin cho các tổ chức tín dụng trong việc mở rộng các khoản vay, bảo lãnh và các điều kiện tín dụng.

Cung cấp thông tin, làm cơ sở đàm phán về tín dụng thương mại với các nhà cung cấp.

Cung cấp thông tin cho khách hàng, nhất là khi cần tham gia các dự án đấu thầu. Là bước chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu, đăng ký niêm yết.

Tái cấu trúc doanh nghiệp – sàng lọc và cách rút khỏi thị trường

Tái cấu trúc bao gồm chiến lược kinh doanh, quản trị, cơ cấu vốn để chủ động kiểm soát rủi ro, tối ưu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, mở rộng hoặc thu hẹp qui mô kinh doanh theo cách tối ưu.
 • Tái cấu trúc vốn
 • Tái cấu trúc lĩnh vực đầu tư kinh doanh
 • Thành lập và đầu tư vào công ty con
 • Kế hoạch và thủ tục giải thể – phá sản doanh nghiệp

Quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro - những yếu tố ảnh hưởng tới sự tồn tại, tăng trưởng lợi nhuận: Những thay đổi trong chính sách của Chính phủ; Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước; Những rủi ro về ngoại hối; Những thay đổi về tỷ lệ lãi suất; Sự phụ thuộc vào những cán bộ chủ chốt; Sự phụ thuộc vào một số ít các khách hàng, nhà cung cấp hoặc các dự án trong nội bộ công ty; Những thay đổi về giá nguyên liệu thô; Sự hợp nhất giữa các đối thủ cạnh tranh hoặc các công ty mới tham gia vào ngành; Những tranh chấp cụ thể đã bắt đầu phát sinh hoặc bị mang ra toà. Triển vọng của (các) ngành liên quan có ảnh hưởng tới hoạt động ngành kinh doanh chính.
 • Quản trị rủi ro về thuế
 • Quản trị rủi ro trong hợp đồng kinh tế và thương mại quốc tế
 • Quản trị rủi ro về quan hệ lao động – tranh chấp lao động
 • Quản trị rủi ro về chính sách và pháp luật trong kinh doanh

Cách thức và nguồn lực VIVA thực hiện nhiệm vụ

Chúng tôi hướng tới việc những gì khách hàng cần thiết phải làm là chỉ cần cho VIVA biết mục tiêu và duyệt kết quả cuối cùng, như cách chúng tôi đã phục thành công cho hằng ngàn khách hàng từ đầu những năm 2000 đến nay.
Qui trình 05 bước thực hiện dịch vụ của VIVA:

Hiểu về khách hàng

May đo và đề xuất giải pháp đột phá

Tư vấn áp dụng và triển khai

Thực thi và bàn giao kết quả cuối cùng

Liên hệ chặt chẽ để tiếp tục phát triển giá trị công việc đã bàn giao

Nguồn lực để đảm bảo:
 • Nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm dày dạn từ năm 2006. Am hiểu văn hóa và nguồn lực địa phương và tác phong chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu các khách hàng khó tính là các công ty đa quốc gia đến từ Châu Âu, US, Nhật Bản…
 • Quy trình dịch vụ theo chuẩn ISO 9001 cho phép thiết lập và quản lý nguồn lực hiệu quả, nhận diện tức thời rủi ro và cải tiến không ngừng.
 • Đội ngũ thạo nghề được đào tạo từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc… thông thạo tiếng Anh và các qui tắc hành xử trong kinh doanh.
 • Sự tin cậy và lựa chọn của khách hàng giúp VIVA không ngừng tích lũy và cải tiến để trở nên xuất sắc, vượt trội trong từng công việc, ngày càng trở nên mạnh mẽ, phá vỡ các giới hạn thông thường, vượt lên mong đợi của khách hàng.
 • Hệ thống các công ty liên kết về kiểm toán, kế toán, luật, hệ thống cơ quan nhà nước các cấp.

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA là công ty tư vấn doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hàng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Chúng tôi liên tục nỗ lực tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ kinh doanh, giúp giữ tính nhiệm doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt trong kinh doanh tại Việt Nam.

Sức mạnh và khác biệt của VIVA sự lão luyện về môi trường và thủ tục kinh doanh, khả năng đồng bộ các nền tảng thực chiến, chuyên sâu về Luật kinh doanh – Kế toán và Tài chính doanh nghiệp – Quản lý thuế – Quan hệ lao động và tiền lương – Quản trị hành chính văn phòng và kiểm soát nội bộ. Chúng tôi giúp tích luỹ về kế thừa chuyên môn, kinh nghiệm đa dạng lên đến hằng 100 năm trong từng Công việc.

Nguồn lực của VIVA còn thể hiện ở khả năng tương thích và kết nối hiệu quả với hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước ở khắp các tỉnh thành, từ địa phương tới trung ương. Tương tự là năng lực quản trị nguồn lực từ các đối tác là các công ty kiểm toán, kế toán, luật sư, chuyên gia trong các lĩnh vực về luật, tài chính, thuế, lao động tiền lương…

Đội ngũ của chúng tôi phần lớn đều đã được đào tạo từ ít nhất hai bằng đại học chính qui, trong đó có nhiều vị trí đã tốt nghiệp từ nước ngoài, đồng thời được đào tạo hệ thống kỹ năng và qui tắc hành xử chuyên nghiệp. Ngoài nền tảng học vấn, chúng tôi được kế thừa và tích luỹ liên tục kiến thức và kỹ năng qua hằng trăm sự vụ mỗi ngày.

VIVA chỉ hoạt động duy nhất và liên tục trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, điều này không chỉ giúp chúng tôi hình thành và tích luỹ lợi thế cạnh tranh, tránh các xung đột lợi ích mà đồng thời duy trì được tín nhiệm bền vững với khách hàng, đối tác, làm gương cho từng nhân viên về các qui tắc hành xử tốt, đẹp.

Chúng tôi đã được lựa chọn, tín nhiệm và đồng hành cùng hằng ngàn khách hàng là những công ty danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… trong các lĩnh vực: Dệt may, năng lượng, dược phẩm, quảng cáo, nông nghiệp… 

Hiện VIVA tích hợp được nguồn lực và hệ thống vận hành tự động theo tiêu chuẩn ISO với năng lực thực thi thành công đột phá hằng vạn sự vụ mỗi năm, giúp gia tăng hiệu quả kinh doanh cho khách hàng.

Logo của VIVA với hình ảnh đầu tiên là cách điệu của tên Công ty, dưới hình thức của chữ ký có gạch chân, với ý chí khẳng định sự ngay thẳng – tự lực tự cường – rõ ràng và trung thành vì lợi ích của khách hàng. Chứ ký là lời cam kết, là danh dự về khả năng chuyên môn vượt trội và các hành xử chuyên nghiệp trong kinh doanh. Chứ ký của VIVA hướng tới là bảo chứng giúp đối tác, ngân hàng, cơ quan nhà nước nhận diện và tôn trọng khách hàng của VIVA vì sự kinh doanh lành mạnh và tử tế.